Simskolan


SimskolanVBBF har stolta traditioner sedan 30-talet och vi kommer i år att återigen kunna erbjuda en sommarsimskola i Vickan.


Vickans Bad- och Båtförening ett samarbete med KBSS (Kungsbacka Simsällskap) gällande simskoleverksamhet i Vickan. Bägge föreningarna ser detta samarbete som positivt för att kunna erbjuda en professionell simskola i Vickan.


Simskolan bedrivs i två veckor.


Anmälan till simskolan kommer ske på KBSS hemsida. Frågor och anmälningar hänvisas till KBSS.


www.kbss.nu